DEN FORSTEINEDE SKOGEN


Den forsteinede Skogen ligger i nordvest i provinsen Santa Cruz. Stedet ble oppdaget helt i begynnelsen av dette århundret.

Skogen vokste her for millioner av år siden, da klima i Patagonia var svært annerledes enn i dag. Den gang fantes ikke Andesfjellene, og på grunn av dette tok fuktige vinder fra Stillehavet med seg regnskyll til det i dag ellers så tørre området. Regnet fikk trærne til å vokse seg opptil 70 meters høgyde.

I dag er alle disse trærne blitt forsteinet, noe som skjedde under Andesfjellenes dannelse da vulkansk aske dekket skogen og gjorde den om til slik vi ser den i dag. Det tørre patagoniske klima har hjulpet til med å bevare de fossile trærne helt fram til våre dager.

Argentina

© Webmaster: Lizandro Llancafilo.

Estadisticas