BEFOLKNING

Gaucho i San Luis Provinse

En av de børemte cafeer i Buenos Aires

Cafe i Buenos Aires

Ballet Skole

Colón Theater Ballet Skole
Det er omlag 38 millioner innbyggere i landet, hvor 30% av disse bor i hovedstaden Buenos Aires (13 millioner innbyggere). Andre store byer er Cordoba (1,2 millioner), Rosario (1,1 millioner), Mendoza (800.000).

I motsetning til de andre landene i Latin-Amerika, stammer 85% av den argentinske befolkningen fra Europa, de resterende 15% er av innfødte indianere, eller mestisere. En undersøkelse av Buenos Aires Universitet viser at ca. 56% av argentinerne har indiansk blo. (Les mer her)
Mellom 1850 og 1940 årene mottok Argentina i overkant av 3,5 millioner immigranter fra Europa, hvor 45% kom fra Italia og 32% kom fra Spania. Resten av immigrantene var av russisk, britisk, tysk, skandinavisk og arabisk opprinnelse. (www.argentour.com, 1999)

Spansk er landets ofisielle språk, men det er viktig å legge merke til at i bestemte områder snakkes det tysk, italiensk, fransk, engelsk eller de innfødtes språk som guarani, quechua, mapuche, etc. Ofisielle tall forteller oss at rundt 90% av befolkningen er katolikker.

Klikk her til å lese om Buenos Aires befolkning

More Information

© Webmaster: Lizandro Llancafilo.

Estadisticas