Panimula

Layunin nitong search engine na tulungan kang humanap ng mga kinakailangang dokumento na matatagpuan sa isang website. Maglagay lamang ng keywords, phrases, o questions sa search box at bibigyan ka ng listahan ng mga Web pages na nasa aming index na may kinalaman sa iyong hinahanap. Ang pinakarelevant na content ang lalabas sa umpisa ng iyong search results.

Paano Gamitin:

  1. Magtype ng keywords sa search box.
  2. I-click ang Search Button para simulan ang paghanap.

Halimbawa:

  1. Magtype ng %query_example% sa search box.
  2. I-click ang Search o pindutin ang Enter key.

Tip: Huwag mabahala kung masyadong maraming results. Dagdagan mo na lang ng keywords na hahanapin. Ok lang ang maraming results dahil ang pinakarelevant naman ang unang lalabas.

Mga Dagdag na Kaalaman

Ano ang Index?

Ayon sa Webster's dictionary ang "index" ay isang sequential arrangement of material. Ang aming index ay isang organisado at lumalaking koleksyon ng Web pages at discussion group pages mula sa buong mundo. Nadadagdagan ito araw-araw dahil nagbibigay ng bagong addresses ang mga taong bumibisita. May kakayahan din kaming gapangin ang web para humanap ng links sa bagong pages. Pag ginamit mo ang aming service, mase-search mo ang aming buong koleksyon.

Ano ang Salita?

Isipin mo ang isang salita bilang kombinasyon ng mga letra o numero. Kailangan malaman ng search engine kung saan nag-uumpisa ang mga salita. Para paghiwalayin ang mga salita, gumamit ng space o tab.

Ano ang Phrase?

Maaari mong pagsama-samahin ang mga salita at numero kung gusto mo silang lumitaw sa result pages nang magkakasama. Paligiran lamang ng "double quotation marks" ang mga salita para hanapin ang exact phrase.

Halimbawa #1: Para hanapin ang lyrics by the King, magtype ng "you ain't nothing but a hound dog" sa search box. Puwede ring gumamit ng punctuation o special characters tulad ng gitling, salungguhit, kuwit, o tuldok.

Halimbawa #2: Subukan mong gamitin ang 1-800-999-9999 imbes na 1 800 999 9999. Pag may dashes itinuturing silang isang phrase.

Tips Para sa Mas Eksaktong Searches

Case insensitive ang lahat ng searches. Puwedeng lumabas ang "Fur" sa lowercase "fur" at uppercase "FUR".

Accent insensitive din ang lahat ng search, pero puwedeng baguhin ng administrator. Ang accent sensitivity ay may kinalaman sa paggamit ng mga Latin characters na tulad ng õ.

Tiyakin ang mga salitang kasama:

Para siguraduhing kasama ang isang salita sa iyong search topic, lagyan ng plus (+) symbol bago ang keyword sa search box. Para siguraduhing hindi kasama ang isang salita sa iyong search topic, lagyan ng minus (-) sign bago ang keyword sa search box.

Halimbawa: Para humanap ng recipes ng cookies na may oatmeal pero walang raisins, subukan ang "recipe cookie +oatmeal -raisin".

Palawakin ang iyong search sa pamamagitan ng wildcards (*):

By typing an * within a keyword, you can match up to four letters.

Example: Try wish* to find wish, wishes, or wishful.

Pagsearch sa mga web addresses:

Pag naglagay ka ng URL gaya ng "http://www.yahoo.com/", dadalhin ka ng ibang search engine sa nasabing web site. Para maiwasan ito at gusto mong i-search ang aktwal na URL, ilagay ang URL sa loob ng double quotes.

Paggamit ng Espesyal na Features

Hindi lang text ang puwede mong isearch. Narito ang iba pang puwedeng gawin:

link:address
Humanap ng pages na nakalink sa nasabing address, o substring nito. Gumamit ng link:microsoft.com para hanapin ang lahat ng pages na nakalink sa isang microsoft site. Hindi lahat ng search engines ay may ganitong feature.

text:text
Finds pages that contain the specified text in the body of the document. By way of comparison, searches without the "text:" attribute will scan the URL, title, links, and META tags as well as the document body.

title:text
Humanap ng pages na may ganoong salita o phrase sa title ng page (ang nasa title bar ng karamihang browsers). Halimbawa, ilagay mo ang title:Elvis para mahanap mo ang pages na may Elvis sa title.

url:text
Humanap ng pages na may nasabing salita o phrase sa URL. Gumamit ng url:altavista para hanapin ang lahat ng pages na may altavista sa host name, path, o filename - buong URL kumbaga.