Søkeregler

Denne søkemotoren hjelper deg å finne dokumenter på dette webstedet og relaterte websteder. Den fungerer slik: du forteller søketjenesten hva du ser etter ved å skrive inn nøkkelord, fraser eller spørsmål i søkeboksen. Søketjenesten svarer med å gi deg en liste over alle websidene i indeksen vår som relaterer seg til disse emnene. De mest relevante treffene vil komme først på listen.

Hvordan bruke søkemotoren:

  1. Skriv inn nøkkelordene i søkeboksen.
  2. Trykk på søkeknappen for å starte søket.

Her er et eksempel:

  1. Skriv %query_example% i en søkeboks.
  2. Trykk på søkeknappen eller enter-tasten.

Tips: Det gjør ikke noe om du får et stort antall treff. Faktisk er det bedre å bruke mer enn et par ord å søke på. Selv om antall treff blir høyt, vil de mest relevante treffene alltid komme først på listen.

Mer grunnleggende stoff - et overblikk

Hva er en indeks?

Websters ordbok beskriver en "indeks" som en sekvensiell opplisting av et materiale. Vår indeks er en stor, voksende, organisert samling av websider og diskusjonsgruppesider fra rundt om i verden. Indeksen blir større hver dag ettersom personer sender oss adresser til nye websider. Vi har også teknologi som søker nettet etter nye sider. Når du bruker vår søketjeneste, så søker du i hele samlingen med nøkkelord eller fraser.

Hva er et ord?

Når du søker, så tenk på et ord som en kombinasjon av bokstaver og tall. Søketjenesten må vite hvordan den skal skille ord og tall for å finne akkurat hva brukeren vil ha tak i på Internett. Du kan skille ord med å bruke mellomrom eller tabulator.

Hva er en frase?

Du kan lenke ord og tall sammen til fraser dersom du vil at bestemte ord og tall skal stå sammen i søkeresultatene. Dersom du ønsker å finne en nøyaktig frase, bruk doble anførselstegn (") rundt frasen når du skriver den inn i søkeboksen.

Eksempel 1: For å finne sangtekster av Elvis, skriv "you ain't nothing but a hound dog" i søkeboksen. Du kan også lage fraser ved å bruke punktum eller spesielle tegn som bindestrek, understrek, komma, skråstrek eller prikk.

Eksempel 2: Prøv å søke etter 1-800-999-9999 i stedet for 1 800 999 9999. Bindestrekene binder tallene sammen som en frase.

Enkle tips for mer nøyaktige søk

Søkene er "case insensitive". Søk etter "Petter" vil også finne "petter" og "PETTER".

Alle søk er i utgangspunktet satt til å være aksent-ufølsomme også, men administratorer kan endre denne innstillingen. Aksent-sensitivitet angår latin tegn som õ.

Inkludere eller utelukke ord:

For å forsikre seg om at et spesifikt ord finnes i alle treffene, sett inn et plusstegn (+) før nøkkelordet i søkeboksen. For å forsikre seg om at et spesifikt ord ikke finnes i noen av treffene, sett et minustegn (-) før nøkkelordet i søkeboksen.

Eksempel: For å finne en oppskrift på kaker med hvetemel, men uten rosiner, prøv "oppskrift kake +hvetemel -rosiner".

Utvid søkene dine ved å bruke jokertegn (*):

Ved å skrive en * på slutten av et søkeord, kan du matche opp til fire bokstaver.

Eksempel: Skriv ønske* for å finne ønsker, ønskedrøm, ønsketenking eller ønskebrønn.

Søk etter webadresser:

Dersom søkeuttrykket ditt er en webadresse, f.eks. "http://www.yahoo.com/", vil noen søkemotorer sende deg direkte til webadressen. For å unngå denne oppførselen, og gjøre et faktisk søk med webadressen som søkeuttrykk, sett den mellom doble anførselstegn.

Tilleggsegenskaper for typiske søk

Du kan søke etter mer enn bare tekst. Her er alle andre måter du kan søke nettet på:

link:adresse
Finner sider som lenker til den spesifiserte adressen eller en delstreng av den. Eksempel: søketeksten "link:microsoft.com" finner alle sidene som inneholder lenker til Microsofts sider. NB: denne egenskapen er ikke implementert i alle søkemotorer.

text:tekst
Finner sider som inneholder den spesifiserte teksten inne i dokumentet. Til sammenligning, søk uten attributten "text:" vil søke gjennom URL'en, titlen, linkene og META-taggene i tillegg til teksten inne i dokumentet..

title:tekst
Finner sider som inneholder det spesifiserte ordet eller uttrykket i sidetittelen (som befinner seg i tittelfeltet øverst i de fleste nettlesere). Eksempel: søketeksten "title:Elvis" finner alle sidene som inneholder "Elvis" i tittelen.

url:tekst
Finner sider med et spesifisert ord eller uttrykk i webadressen. Eksempel: søketeksten "url:altavista" finner alle sidene på alle tjenere som inneholder "altavista" i vertsnavnet, stien eller filnavnet - med andre ord, i hele webadressen.